5 Deep Tagalog Words

Anluwage → "Carpenter" Example: Ang tatay niya ay isang anluwage. Kartamoneda → "Wallet" Example: Ang aking katamoneda ay nanakaw. Mukat → muta Example: Si Ber-ber ay umalis ng bahay nang may mukat pa sa mata. Nabuslot → nahulog sa butas Example: Ang kaniyang barya ay nabuslot habang siya ay naglalakad. Tugatog → kataas-taasan (peak, top, climax) Example: … Continue reading 5 Deep Tagalog Words

Advertisements